Na Charakterystyce Wielowarstwowej Sprężyny Sprężystej

- Mar 09, 2017 -

Na cechy sprężyny zwojowej wielonaczyniowej, sprężyna zwojowa wielonaczyniowa jest kilka splotów drutu zwiniętego w kabel po kręgu sprężyny zwojowej, a drut stalowy ze sprężynami wielodrutowymi w magazynie, w normalnych warunkach, nie styka się Ze sobą nawzajem, na początku obciążenia, gdy sprężyna zwojowa wielopłytkowa jest odpowiednikiem wielu sprężyn zwojowych jednonaczyniowych, przy czym każde odkształcenie. W sprężynach sprężających kabel jest przeciwny do kierunku sprężyny, a wraz ze wzrostem obciążenia kabel staje się bardziej napięty.

Podczas procesu wyładunku siła wyzwolona przez sprężynę zwojową wielopłytkową jest wykorzystywana do pokonania siły tarcia między przewodami tak, aby zmniejszyć obciążenie początkowe i odkształcenie nie uległo zmianie. Chociaż sztywność jest mniejsza niż faza załadunku. Obciążenie w tej chwili wynosi zero i będzie określane jako odpowiednie obciążenie na początku odzysku.


Produkty powiązane

  • Wstążka Wiosna
  • Wiosenna powłoka specjalna
  • Wiosna skręcana w kształcie
  • Serpentynowa wiosna
  • Sprężyna ze stali szlachetnej
  • Wspólna kompresja wiosna